Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Číslovky

Obecné informace

Číslovka je ohebný slovní druh, který skloňujeme. Některé číslovky jsou ale nesklonné.

tři - bez tří (lze skloňovat)
třikrát, pětkrát (nesklonné)

Číslovka vyjadřuje množství počitatelné (číslovka určitá) a nepočitatelné (číslovka neurčitá).

určité číslovky - jeden, sto, patery, osmkrát
neurčité číslovky - fůra, spousta, několik

Některé číslovky vyjadřují rod. Některé jsou bezrodé.

rodové - pátý autor, pátá autorka, páté dítě
bezrodé - pět autorů, pět autorek, pět dětí

U číslovky určujeme pád, číslo, rod, životnost a druh.

V soutěži skončila desátá. - 1. pád, číslo jednotné, rod ženský, druh: řadová

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď. Jsou následující číslovky uřčité, nebo neurčité?

milion
určitá neurčitá

mnoho
určitá neurčitá

několik
určitá neurčitá

devět
určitá neurčitá

Z následujících vět vypište číslovky. Zachovejte jejich tvar.

Petr se zúčastnil závodu na deset kilometrů.
Mám moře důvodů, proč být šťastný.
Do sáčku dávej vždy sedm oříšků.
S sebou jsem si zabalil spacák, polštářek a dvoje náhradní ponožky.
Řešení

Číslovky z vět jsou: deset, moře, sedm a dvoje.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015