Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Shoda přísudku s podmětem

?Cvičení č. 1

Vyberte správnou odpověď.

Na jarmarku prodával čerstvé koláče.
Zvířata na farmě žil spokojeně.
Větrem popadal všechny slunečníky.
V jeho sbírce nechyběl platidla různých států.
Kolem našeho domu poskakoval čtyři rozverní chlapci.
Rakousko a Německo se dohodl na stejném postupu.
Silné proudy mu nedovolil plavat dál.
Ve škole jsme často slýchyl ředitelův hlas v rozhlase.
Účastníci zájezdu byl s dovolenou velmi spokojeni.
Všechny přístroje naměřil téměř stejný výsledek.

?Cvičení č. 2

Vyberte správnou odpověď.

Pracovníci se chopil nářadí a šl pracovat.
Pouťové atrakce se děvčatům velice líbil.
Kamarádky si spolu povídal dlouho do noci.
Kapři i štiky se v místních vodách hojně vyskytoval.
Francouzská města mě uchvátil.
Deštivé dni už skončil.
Skupinky dětí postával před školou.
Zdi popsal neznámí vandalové.
Na střeše automobilu byl upevněny nosiče na kolo.

?Cvičení č. 3

Vyberte správnou odpověď.

Holky i kluci z naší třídy sportoval.
Uzenáče ležel na stole.
V kamnech praskal čerstvě přiložená dřívka.
Nad hladinu vyskakoval hejna delfínů.
Stavební stroje pracoval od brzkého rána.
Z jeho hrdla se řínul jen chraptivé zvuky.
V košíku se červenal čerstvě natrhané třešně.
V němém úžasu sledoval bratři svůj vynález.
Holoubkové pomáhal Popelce roztřídit čočku a hrách.
Děti trénoval s rodiči vystoupení.

?Cvičení č. 4

Vyberte správnou odpověď.

Při požáru sousední budovy šlehal plameny do veliké výšky.
Poruchové telefony se stáhl z prodeje.
Téměř všechna zvířata v ZOO byl ve svých venkovních výbězích.
V bazéně plaval děti různých věkových skupin.
Půjdou ti, co to zavinil.
Tatínek a maminka pospíchal do divadla.
V hlavě se mu honil prapodivné plány.
Seznamy knížních novinek visel na nástěnce.
Na ceremoniálu se ukázal slavní herci.
Sourozenci si hrál na schovávanou.

?Cvičení č. 5

Vyberte správnou odpověď.

Sluneční paprsky se leskl na vodní hladině.
Nové prostorné byty byl k nahlédnutí celý měsíc.
Dva se rozhodl v soutěži již nepokračovat.
Michal a Michala šl spolu do kina.
Výsledky jeho práce mě překvapil.
Z vajíček se po třech týdnech vylíhl kuřátka.
Cestu lemoval malebná stavení.
Stál pod střechou, aby na ně nepršelo.
Rád vyprávěl historky a příběhy, které měl dobrý konec.
Všichni chtěl zvítězit.
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015