Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Skupiny hlásek

?Cvičení č. 1 - Zdvojené hlásky

Klikněte na správnou odpověď.

nezákoný postup nezákonný postup
rozlobit se rozzlobit se
slavnostní oběd slavnostnní oběd
měký povrch měkký povrch
prosluněné dny prosluněnné dny
nejemnější káva nejjemnější káva
podíl ve společnosti poddíl ve společnosti
lavinové nebezpečí lavinnové nebezpečí
hrané představení hranné představení
odálit rozhodnutí oddálit rozhodnutí
léky tišící bolest léky tiššící bolest
sušené plody suššené plody
oboustraná podložka oboustranná podložka
beraní rohy beranní rohy
rozlomit sušenku rozzlomit rušenku
měsíčník měsíčnník
prohraný zápas prohranný zápas
míčové sporty míččové sporty
nejvyší hora nejvyšší hora
slovesný způsob slovesnný způsob

?Cvičení č. 2 - Zdvojené hlásky

Vyberte správnou odpověď.

rozářit se rozzářit se
sloní paměť slonní paměť
bezejmený hrob bezejmenný hrob
plané sliby planné sliby
rozbít vázu rozzbít váhu
neskloné podstatné jméno nesklonné podstatné jméno
rané brambory ranné brambory
odělení v nemocnici oddělení v nemocnici
nejdraší vstupenky nejdražší vstupenky
Petr plaší zvěř Petr plašší zvěř
mluví o pece mluví o pecce
zajisté zajjisté
jiný případ jinný případ
slané tyčinky slanné tyčinky
podlabat kopec poddlabat kopec
dení plán denní plán
Haničin obrázek Haniččin obrázek
udivovat výkony uddivovat výkonny
sladké sušenky sladkké sušenky
pokaždé pokkaždé

?Cvičení č. 3 - Skupiny bě, pě, vě, mě

Vyberte správnou odpověď.

větrné počasí vjetrné počasí
zpytovat svědomí zpytovat svjedomí
bědovat nad ztrátou bjedovat nad ztrátou
oběmný náklad objemný náklad
vězd zakázán vjezd zakázán
bystrý člověk bystrý človjek
skromě odmítnout skromně odmítnout
běh vodou bjeh vodou
velkoměsto velkomněsto
změnit se zmněnit se
hraběnka hrabjenka
pětikoruna pjetikoruna
poměnka pomněnka
světlá barva svjetlá barva
oblékat se střídmě oblékat se střídmně
větný rozbor vjetný rozbor
změřit trasu zmněřit trasu
prozpěvovat prozpjevovat
pěnkava pjenkava
podběl podbjel

?Cvičení č. 4 - Skupiny bě, pě, vě, mě

Vyberte správnou odpověď.

rozsáhlé vědomosti rozsáhlé vjedomosti
nadměrná zátěž nadmněrná zátěž
věrný přítel vjerný přítel
smyslové věmy smyslové vjemy
jemě se dotknout jemně se dotknout
pěstovat jahody pjestovat jahody
vydatný oběd vydatný objed
má doměnka má domněnka
oběhnout kolečko objehnout kolečko
běsnit bjesnit
pravěk pravjek
jednat cílevědomě jednat cílevědomně
oběktiv kamery objektiv kamery
zeměpis zemněpis
sběratel známek sbjeratel známek
krásná květina krásná kvjetina
sochařské umění sochařské umnění
oběm 100 ml objem 100 ml
krůpěj rosy krůpjej rosy
dojemě vyprávět dojemně vyprávět

?Cvičení č. 5 - Zájmena mě, mně

Vyberte správnou odpověď.

O se nestarej.
Učitel vyvolal k tabuli.
Omylem do vrazil.
Koupil nové boty.
Ve školním rozhlase o mluvili.
to nevadí.
Michal ani nepozdravil.
Během závodu předjel.
Po už nikdo nepřišel.
Začněte klidně beze
Donesl čerstvě nasbírané jahody.
Zastavil neznámý muž.
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015