Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po b

?Cvičení č. 1

Vyberte správnou odpověď.

staroblé báje, hřebček, sbrat pohledy, krupobtí, počet
obvatel, starý nábtek, nabzet k prodeji, babčka, směs oblí,
blinkový čaj, nablit stěny, toreador s bkem, rybzový koláč,
kabnka lanovky, Zbněk, nezbvá než čekat, bdlet na vesnici, velikonoční občeje, moblní telefon, odrážet se bdlem

?Cvičení č. 2

Vyberte správnou odpověď.

jet na zámek Zbroh, válečná btva, krabčka, sestavit nábtek,
zbtečné problémy, chudobnec, pasoucí se kobla, nabrat vodu, vaječný blek, koupit bt, kdybchom, hbtě se pohybovat, Bble, práskat bčem, obvací pokoj, bžuterie, blé auto, orobnec,
zlobvé dítě, bstrý chlapec

?Cvičení č. 3

Vyberte správnou odpověď.

zvýšit odbt, ubtovat se v hotelu, Třebč, rozbtý plot,
bochemie, bdná sezóna, hovězí dobtek, probrat novou látku,
zbstřit nebezpečí, slabny, vbhat do posledního kola, nestablní povrch, turbna, nezabrá to, rozzuřený bk, btová výstavba,
ubvat na váze, klubčko nití, bdélko pro ptáčky

?Cvičení č. 4

Vyberte správnou odpověď.

vytopený bt, pozbt všech práv, nabt zbraň, automobl,
neobčejně krásná dívka, Bble kralická, koblka luční, bčíkovci,
Bstřice nad Pernštejnem, poslat balík na dobrku, pobrat důchod, chtěli
bchom, bvalý starosta, probhat cílem, vytrhat blí, dobt pevnost, neobdlené území, prodejna nábtku, pěstovat obloviny,
drobvá houska

?Cvičení č. 5

Vyberte správnou odpověď.

nabt baterie, ubtovna pro cizince, bskup, vybrat dárek, vylepšovat svů příbtek, bda, cesta rychle ubhala, javor babka, vyluhovat
blinky, hrát na bcí, karabnka, obvatelé Plzně, bm bam, pasoucí se dobtek, bojovat na kolbšti, liška Bstrouška, slabkář,
kabnet naší učitelky, blkoviny, bzon
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015