Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

I/Y v koncovkách slov

I/Y v koncovkách podstatných jmen

I/Y v koncovkách podstatných jmen po obojetných souhláskách se řídí podle vzoru, ke kterému jméno náleží.

Písmeno y

Vzor žena

2. p. č. j. – bez ženy, bez dámy, bez larvy
1. p. č. mn. – ženy, dámy, larvy
4. p. č. mn. – ženy, dámy, larvy
5. p. č. mn. – ženy, dámy, larvy

Vzor pán

4. p. č. mn. – pány, psy, pávy
7. p. č. mn. – s pány, se psy, s pávy

Vzor hrad

1. p. č. mn. – hrady, domy, vlasy
4. p. č. mn. – hrady, domy, vlasy
5. p. č. mn. – hrady, domy, vlasy
7. p. č. mn. – s hrady, s domy, s vlasy

V koncovkách jmen podle vzoru hrad, kterým předchází souhláska c, píšeme y (tácy, kecy).

Vzor předseda

2. p. č. j. – předsedy,šmouly
4. p. č. mn. – předsedy, šmouly
7. p. č. mn. – s předsedy, se šmouly

Vzor město

7. p. č. mn. – s městy, se skly, s družstvy

Písmeno i

Vzor žena

7. p. č. mn. – s ženami, s dámami, s larvami

Vzor pán

3. p. č. j. – pánovi, psovi, pávovi
6. p. č. j. – o pánovi, o psovi, o pávovi
1. p. č. mn. – páni, psi, pávi
5. p. č. mn. – páni, psi, pávi

Bližší informace k tématu koncovek a skloňování naleznete v části Tvarosloví.

?Cvičení

Doplňte y, i.

Lesní kos jsou tažní ptáci.
V obchodě obdivoval nové automobil.
Bez map se na cesty nevydávej.
Užíval si pochval před celou třídou.
Pod umývadl bylo mnoho vody.
Obdivoval pestrobarevné motýl.
V průzračné vodě plavali pstruz.
Bavili se spolu o Petrov.
S těmi kartam nemohu vyhrát.
Do misky nalil svému psov čerstvou vodu.
Řešení

Písmeno i píšeme ve slovech: kosi (1. pád mn. č. vzor pán), pstruzi (1. pád mn. č. vzor pán), Petrovi (6. pád č. j. vzor pán), kartami (7. pád č. mn. vzor žena), psovi (3. pád č. j. vzor pán).

Písmeno y píšeme ve slovech: automobily (4. pád č. mn. vzor hrad), mapy (2. p. č. j. vzor žena), pochvaly (2. p. č. j. vzor žena), umývadly (7. pád č. mn. vzor město), motýly (4. p. č. mn. vzor pán).

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015