Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Předpony s(e)-, z(e)- a vz-

Předpona s(e)-

Směr dohromady (k sobě)

spojit, sestavit, spočítat, stlačit

Směr dolů

shodit, sjet, seskočit, skácet

Směr z povrchu pryč

smazat, seškrábnout, smést

Předpona s(e)- se píše i v některých ustálených případech: stěžovat, skončit, strávit, sdělit, stýskat si…

Předpona z(e)-

Vyjádření dokončeného děje (z nedokonavého slovesa se utvoří dokonavé)

zkomplikovat, zradit, ztuhnout, zesílit, zkritizovat

Vyjádření změny stavu

zdokonalit, zkapalnit, zesměšnit

Předpona z(e)- se píše i v některých ustálených případech: zkoušet, zpytovat, zřídit, zpívat...

Předpona vz-

vyjádření směrem nahoru nebo vymanění se z něčeho

vzhlédnout, vztyčit se, vzpamatovat se

Příslovce

Pokud příslovce vznikne z předložky, píšeme předponu s- nebo z- podle toho, jak jsme psali původní předložku.

shora, stěží, zprava, zleva

Pozor na dvojice slov, které se liší významem!

svolat (schůzi) x zvolat (vykřiknout)
stěžovat si (na někoho) x ztěžovat (dělat těžkým)
sjednat (mír) x zjednat (pořádek)
sbít (k sobě) x zbít (natlouci někomu)
shlížet (dolů) x zhlížet (film)
spravit (věc) x zpravit (informovat)

?Cvičení

Doplňte předponu s, se, z, ze, vz.

Nevím, kdy končím.
užuje ho několik zdravotních problémů.
Nezapomeň si balit spacák.
Doufám, že jsi ten dopis netratil.
Bez problémů jel černou sjezdovku.
Svůj čas si musíš správně organizovat.
Včera jsem hlédnul úžasný film.
Ze zápalu plic se velice těžce pamatovával.
Na dortu fouknul deset svíček najednou.
Pozor na přednost prava.
Řešení

skončím (ustálený případ, ve kterém se píše s-)
sužuje (ve smyslu trápit se píše s-)
sbalit (směr dohromady)
neztratil (dokončený děj)
sjel (směr dolů)
zorganizovat (dokonavé sloveso vytvořené od nedokonavého slovesa organizovat)
zhlédnul (ve smyslu zhlédnout film se píše z-)
vzpamatovával (vymanit se z něčeho)
sfouknul (směr z povrchu pryč)
zprava (vznilo od z prava - ve 2. pádě se užívá předložka z)

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015