Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Přídavná jména

Obecné informace

Přídavné jméno je ohebný slovní druh, který skloňujeme. Vyjadřuje vlastnosti a vztahy (přivlastnění).

vlastnosti: malý, velký, zelený, modrý
vztahy: otcův, matčin, Petrův, Janin

Mezi přídavná jména řadíme i jmenné tvary. Ty jsou v mužském rodě zakončeny na souhlásku.

mlád, schopen, rád

U přídavného jména určujeme pád, číslo, rod a vzor.

krásná paní - 1. pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor mladý

Ve větě bývá nejčastěji v pozici přívlastku, jmenné části přísudku a doplňku.

Na zahradě roste starý strom.
Petr je mladý.
Michal se cítí šťasten.

?Cvičení

Z následujících vět vypište přídavná jména. Zachovejte jejich tvar.

Cesta se klikatě vinula hlubokým údolím.
Už jste se setkali s naším novým školníkem?
Na náměstí dnes probíhaly trhy s vánoční tematikou.
Prohlédni si pořádně ten obrázek a řekni mi, kde je zelený traktor.
K svačině máš připravený chléb s máslem a sýrem.
Když jsem se to dozvěděl, cítil jsem se velice zklamán.
Máš už hotové úkoly na zítra do školy?
Už během svého života byl díky svým obrazům celosvětově znám.
Řešení

Přídavná jména z vět jsou: hlubokým, novým, vánoční, zelený, připravený, zklamán, hotové a znám.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015