Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Přídavná jména

Skloňování

U přídavných jmen rozlišujeme 3 druhy skloňování - jmenné, složené a smíšené.

1) Jmenné skloňování

K tomuto typu skloňování řadíme jmenné tvary přídavných jmen.

schopen, zdráva, mládo

Tvoří velmi malou skupinu přídavných jmen. Zachoval se u ní většinou pouze 1. pád.

Nevím, zda je toho schopen.
Maminka je zdráva.

2) Složené skloňování

Tvrdý typ

K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob.

mladý, mladá, mladé
starý, stará, staré
známý, známá, známé

Vzor MLADÝ

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádmladýmladámladé
2. pádmladéhomladémladého
3. pádmladémumladémladému
4. pádmladéhomladoumladé
mladý (u neživ.)
5. pádmladýmladámladé
6. pádo mladémo mladéo mladém
7. pádmladýmmladoumladým
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádmladímladémladá
mladé (u neživ.)
2. pádmladýchmladýchmladých
3. pádmladýmmladýmmladým
4. pádmladémladémladá
5. pádmladímladémladá
mladé (u neživ.)
6. pádo mladýcho mladýcho mladých
7. pádmladýmimladýmimladými

Měkký typ

K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, která mají ve všech třech osobách stejný tvar.

jarní, jarní, jarní
kočičí, kočičí, kočičí
sloní, sloní, sloní

Vzor JARNÍ

Číslo jednotnéČíslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod středníVšechny rody
1. pádjarníjarníjarníjarní
2. pádjarníhojarníjarníhojarních
3. pádjarnímujarníjarnímujarním
4. pádjarníhojarníjarníjarní
jarní (u neživ.)
5. pádjarníjarníjarníjarní
6. pádo jarnímo jarnío jarnímo jarních
7. pádjarnímjarníjarnímjarními

3) Smíšené skloňování

K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména přivlastňovací.

otcův, Petrův, matčin, Janin

Vzor OTCŮV

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádotcůvotcovaotcovo
2. pádotcovaotcovyotcova
3. pádotcovuotcověotcovu
4. pádotcovaotcovuotcovo
otcův (u neživ.)
5. pádotcůvotcovaotcovo
6. pádo otcověo otcověo otcově
o otcovuo otcovu
7. pádotcovýmotcovouotcovým
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádotcoviotcovyotcova
otcovy (u neživ.)
2. pádotcovýchotcovýchotcových
3. pádotcovýmotcovýmotcovým
4. pádotcovyotcovyotcova
5. pádotcoviotcovyotcova
6. pádo otcovýcho otcovýcho otcových
7. pádotcovýmiotcovýmiotcovými

Vzor MATČIN

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádmatčinmatčinamatčino
2. pádmatčinamatčinymatčina
3. pádmatčinumatčiněmatčinu
4. pádmatčinamatčinumatčino
matčin (u neživ.)
5. pádmatčinmatčinamatčino
6. pádo matčiněo matčiněo matčině
o matčinuo matčinu
7. pádmatčinýmmatčinoumatčiným
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádmatčinimatčinymatčina
matčiny (u neživ.)
2. pádmatčinýchmatčinýchmatčiných
3. pádmatčinýmmatčinýmmatčiným
4. pádmatčinymatčinymatčina
5. pádmatčinimatčinymatčina
6. pádo matčinýcho matčinýcho matčiných
7. pádmatčinýmimatčinýmimatčinými

Výjimku při psaní koncovek tvoří spojení přivlastňovacího přídavného jména a podstatného jména v duálu (ruce, oči, uši...).

s matčinýma očima (ne s matčinými očima)
s otcovýma ušima (ne s otcovými ušima)

?Cvičení

Napište správné tvary následujících přídavných jmen.

Konvalinka vonná kvete (bílý) květy.
Hugo Haas byl (známý) (filmový) hercem.
Nevím, jak si ukrátit (dlouhý) chvíle.
Nepřestával se divit (Markéta) nápadům.
Povídali si o jeho (nový) dárku.
Neustále se nedívej na toho (cizí) člověka.
Obvolej všechny (David) kamarády.
Řídil se (otec) radou.
O (podzimní) prázdninách pojedeme do Prahy.
Řešení

Konvalinka vonná kvete bílými květy.
Hugo Haas byl známým filmovým hercem.
Nevím, jak si ukrátit dlouhé chvíle.
Nepřestával se divit Markétiným nápadům.
Povídali si o jeho novém dárku.
Neustále se nedívej na toho cizího člověka.
Obvolej všechny Davidovy kamarády.
Řídil se otcovou radou.
O podzimních prázdninách pojedeme do Prahy.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015