Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Shoda přísudku s podmětem

1. Podmět vyjádřený jedním slovem

U rodu mužského životného píšeme -i.

Hoši chodili k sousedovi na jablka.
Přátelé nás pozvali na oslavu narozenin.

U rodu mužského neživotného a ženského píšeme -y.

Vždy se mi líbily české hrady.
Dámy seděly u stolu samy.

U rodu středního píšeme -a.

Koťata běhala po domě.
Města se dohodla na stavbě silnice.

Výjimky

Slanečky x slanečci
Slanečky všem zachutnaly. Slanečci všem zachutnali.

Ledoborce x ledoborci
Ledoborce si prorážely cestu. Ledoborci si proráželi cestu.

Lidičky, rodiče, koně
Lidičky se hromadili před vstupními dveřmi. Rodiče udělali důležité rozhodnutí. Koně skákali přes překážky.

Dny, dni, dnové
Dny plynuly rychle. Dni plynuly rychle. Dnové plynuli rychle.

2. Několikanásobný vyjádřený podmět

Pokud je alespoň jedno jméno rodu mužského životného a stojí před přísudkem, píšeme –i.

Psi a kočky běhali po domě.

Pokud je alespoň jedno jméno rodu mužského životného a stojí za přísudkem, píšeme –i nebo se řídíme podle nejbližšího jména.

Po domě běhali kočky a psi. Po domě běhaly kočky a psi. Po domě běhali psi a kočky.

Pokud není žádné ze jmen rodu mužského životného a jména stojí před přísudkem, píšeme –y nebo –a.

Labutě a kachny plavaly na rybníce. Koťata a štěňata běhala po domě.

Pokud není žádné ze jmen rodu mužského životného a jména stojí za přísudkem, píšeme –y nebo se řídíme podle nejbližšího jména.

Na rekonstrukci silnice se dohodly kraje s městem. Na rekonstrukci silnice se dohodlo město s kraji.

3. Nevyjádřený podmět, který můžeme odvodit z předchozí věty

U nevyjádřeného podmětu, který můžeme odvodit z předchozí věty, píšeme –y nebo -i.

Muži se připravovali na odpolední zápas. Velice se těšili. Ženy se připravovaly na odpolední zápas. Velice se těšily.

4. Všeobecný nebo neurčitý podmět

U podmětu všeobecného nebo neurčitého píšeme –i.

Říkali to v radiu.

?Cvičení

Doplňte y, i, a.

Ve škole vystoupil dvě taneční skupiny.
V televizi to jenom zmínil.
Na oslavu mých narozenin přijel oba dedečkové i obě babičky.
Pan ministr si pochvaloval, že organizace z České republiky a Německa spolu v loňském roce dobře spolupracoval.
Koťata běhal po bytě.
Dříve tu stál krásné domy.
Rodiče nám to několikrát připomínal.
Jan s Janou včera odešl velmi brzy.
Nemohl jsme s bratrem najít žádný papír.
Nové dresy nám přinesl štěstí.
Řešení

Pokud je podmět vyjádřený jedním slovem a je rodu ženského, píšeme y - vystoupily skupiny, organizace spolupracovaly.
Pokud je podmět všeobecný, píšem i - zmínili.
Pokud je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného a stojí za přísudkem, píšeme i - přijeli oba dědečkové a obě babičky.
Pokud je podmět rodu středního, píšeme a - koťata běhala.
Pokud je podmět vyjádřený jedním slovem a je rodu mužského neživotného, píšeme y - stály domy, dresy přinesly.
Výjimka - rodiče připomínali.
Pokud je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného a stojí před přísudkem, píšeme i - Jan s Janou odešli.
U nevyjádřeného podmětu píšeme i - nemohli jsme s bratrem najít.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015