Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Druhy vět podle postoje mluvčího

Podle postoje mluvčího rozlišujeme věty: oznamovací, tázací, žádací a zvolací.

1) oznamovací

Oznamovací větou prostě sdělujeme obsah. Na konci věty hlas mírně klesá. Graficky je zakončena tečkou.

Za hezkého počasí jezdíme často na kole.

2) tázací

Tázací větou pokládáme otázku. Na konci věty hlas stoupá. Graficky je zakončena otazníkem.

Na tázací větu můžeme čekat odpověď ano-ne (zjišťovací otázka), doplnění odpovědi (doplňovací otázka), vyloučení možnosti (vylučovací otázka) nebo nečekáme odpověď žádnou (řečnická otázka).

zjišťovací – Jdeš zítra na trénink?
doplňovací – Kolik je hodin?
vylučovací – Přijdeš ve středu, nebo v pátek?
řečnická - Kdo by se nad tím nezamyslel?

3) žádací

Žádací větou vyjadřujeme rozkaz, zákaz, žádost či přání. Na konci věty, případně na jiném důležitém místě, hlas výrazně zvýšíme. Graficky je zakončena vykřičníkem.

Stůj!
Kéž by to už bylo hotové!

Všechny tři druhy vět mohou mít zvolací formu.

4) zvolací

Zvolací věta vyjadřuje city (radost, smutek, údiv…). Graficky je zakončena vykřičníkem.

To je hezké auto!

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď. Jsou následující věty oznamovací, tázací, nebo žádací?

Zastavuje náš vlak i v Přelouči?
oznamovací tázací žádací

Vezmi si na sebe něco teplého.
oznamovací tázací žádací

Komu to mám dát?
oznamovací tázací žádací

Zavři už konečně ty dveře!
oznamovací tázací žádací

Seděl na terase a spokojeně sledoval západ slunce.
oznamovací tázací žádací

Kolemjdoucí na něj s údivem zírali.
oznamovací tázací žádací

Pozor!
oznamovací tázací žádací

Proč to trvá tak dlouho?
oznamovací tázací žádací

Řešení

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015