Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Větné členy

Přívlastek

Přívlastek je rozvíjející větný člen, který je závislý na podstatném jméně (rozvíjí ho).

malý muž
symbol přátelství

Nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, příslovcem nebo infinitivem.

muž z vesnice, symbol přátelství (podstatné jméno)
malý muž (přídavné jméno)
můj bratr (zájmeno)
třetí princ (číslovka)
prostor vpravo (příslovce)
chuť běhat (infinitiv)

Ptáme se na něj otázkami Jaký? Který? Čí? a řídícím podstatným jménem.

Tatínek si koupil červené auto. - Jaké auto? - červené

Druhy přivlastků

Rozlišujeme dva základní druhy přívlastků - shodný a neshodný.

1) shodný

Přívlastek shodný se shoduje s řídícím podstatným jménem v pádě, čísle a rodě/životnosti. Obvykle stojí před podstatným jménem a bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem a číslovkou.

košatý strom
moje kniha
patnáctý závodník

2) neshodný

Přívlastek neshodný se neshoduje s řídícím podstatným jménem v pádě, čísle a rodě/životnosti. Obvykle stojí za podstatným jménem a bývá nejčastěji vyjádřen podstatným jménem, příslovcem a infinitivem.

strom přání
pozice vlevo
touha vítězit

Dále rozlišujeme přívlastek volný a těsný.

1) volný

Přívlastek volný nevyjadřuje důležitou vlastnost podstatného jména. Lze ho z věty vypustit, aniž by věta ztratila smysl. Z obou stran ho oddělujeme čárkou.

Můj bratr, většinou klidný a tichý, začal křičet.

2) těsný

Přívlastek těsný vyjadřuje důležitou vlastnost podstatného jména. Nelze ho z věty vypustit, jinak by věta ztratila smysl. Neoddělujeme ho čárkami.

Kluci reprezentující náš oddíl skončili druzí.

Rozdíl mezi volným a těsným přívlastkem závisí na kontextu.

?Cvičení

Vypište přívlastky z následujících vět a určete jejich druh (shodný, neshodný).

Zavadil o rám dveří a upadl na zem.
Na zahradě jsem opravoval své kolo.
Na jaře slyšíme venku zpěv ptáků.
Maminka plete po večerech svetr z bavlny.
Na táboře jsme plnili rozmanité úkoly.
Řešení

Přívlastky a jejich druhy: dveří - neshodný, své - shodný, ptáků - neshodný, z bavlny - neshodný, rozmanité - shodný.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015