Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Větné členy

Rozdělení větných členů

Větnými členy mohou být pouze slova plnovýznamová. Dělíme je na základní a rozvíjející.

1) základní

Základní větné členy nejsou závislé na žádném jiném větném členu.

podmět, přísudek

2) rozvíjející

Rozvíjející větné členy jsou závislé na nějakém jiném větném členu. Rozvíjí ho.

předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk

Každý větný člen může být holý, rozvitý nebo několikanásobný.

1) holý

Holý větný člen není rozvíjen žádným jiným větným členem.

Kluk pláče.

2) rozvitý

Rozvitý větný člen je rozvíjen jiným větným členem.

Malý kluk pláče. (větný člen kluk je rozvíjen větným členem malý)

3) několikanásobný

Několikanásobný větný člen je spojení několika stejných větných členů.

Kluk a holka pláčou. (několikanásobným větným členem je kluk a holka)

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015