Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Základní pojmy

1) věta

Věta je vyjádření myšlenky pomocí slov. Je ukončena pauzou nebo změnou výšky hlasu. Graficky začíná velkým písmenem a končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem.

2) výpověď

Výpověď je věta užitá v určité situaci.

3) věta jednoduchá

Věta jednoduchá vyjadřuje jednu myšlenku.

Venku prší.
Kolem našeho domu projelo červené sportovní auto.

4) souvětí

Souvětí je celek, který vyjadřuje více myšlenek nebo jednu složitou myšlenku.

Koupil jsem si nové pastelky, abych ten obrázek mohl dokončit.
Nevíš, kdo bude mít dnes příspěvek?

5) větný člen

Větný člen je nejmenší část věty.

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď. Jsou následující věty souvětí, nebo věty jednoduché?

Upoutávky, že přijede cirkus, visely na každém rohu.
věta jednoduchá souvětí

Celý den jsem pracoval na novém modelu letadla.
věta jednoduchá souvětí

Stůj, nebo střelím.
věta jednoduchá souvětí

Rád bych věděl, co je za tou zdí.
věta jednoduchá souvětí

Zezadu se připlížil muž v černém hávu.
věta jednoduchá souvětí

Vítěz běžeckého závodu získá koš s jídlem.
věta jednoduchá souvětí

Nanosím dříví a zatopím v kamnech.
věta jednoduchá souvětí

Znalosti tvé sestry bych také chtěl mít.
věta jednoduchá souvětí

Šel si vyzvednout dopis, který mu poslal kamarád ze Slovenska.
věta jednoduchá souvětí

Nastal podzim a na stromech se zbarvilo listí.
věta jednoduchá souvětí

Řešení

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015