Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Skupiny hlásek

Zdvojené souhlásky

-nn-

Dvě písmena n píšeme u přídavných jmen tvořených koncovkami -ní nebo -ný, jejichž kořen je zakončen na -n.

ráno - ranní
den - denní
slunce - slunný

Pozor! Slovo raný (brzký) píšeme s jedním n.

Jedno n píšeme u přídavných jmen odvozených od zvířat a tvořených koncovkou -í.

jelen - jelení
slon - sloní

Dále píšeme s jedním n podstatná jména zakončená na -ík, -ina, -ice.

den - deník
cena - cenina
slon - slonice

-jj-

Dvě písmena j píšeme u třetího stupně přídavných jmen a příslovcí, která začínají na j-.

nej + jednodušší - nejjednodušší
nej + jemně - nejjemněji

-dd-

Dvě písmena d píšeme u slov začínajících na d- a tvořených předponami nad-, pod- nebo -od.

pod + daný - poddaný
od + dálka - oddálit

-kk-

Dvě písmena k píšeme ve slově měkký.

-zz-

Dvě písmena z píšeme u slov začínajících na z- a tvořených předponami bez- nebo roz-.

roz + zlobit - rozzlobit
bez + zub - bezzubý

-šš-

Dvě písmena š píšeme u přídavných jmen ve 2. a 3. stupni zakončených na -chý.

plachý - plašší - nejplašší
hluchý - hlušší - nejhlušší

Dále píšeme dvě š u slov vyšší a nejvyšší.

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď.

platební karta platebnní karta

ceník cenník

holení kost holenní kost

podebrat hlínu poddebrat hlínu

měká hmota měkká hmota

rozebrat motor rozzebrat motor

nejednotný postup nejjednotný postup

suší podnebí sušší podnebí
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015