Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Slovesa

Obecné informace

Sloveso je ohebný slovní druh, který časujeme. Vyjadřuje děj (kreslím, povídám), stav (sedím, opírám se), změnu stavu (probouzím se).

U slovesa určujeme osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor.

chodím (žena) - 1. osoba, číslo jednotné, čas přítomný, způsob oznamovací, rod činný, vid nedokonavý, 4. třída, vzor prosí

Ve větě bývá nejčastěji v pozici přísudku. Může být i podmětem, předmětem, přívlastkem a doplňkem.

Každý rok hrajeme turnaj v kuželkách. (přísudek)
Spořit se vyplatí. (podmět)

Typy sloves

Rozlišujeme 2 typy sloves - plnovýznamová a pomocná.

1) Plnovýznamová slovesa

Mají sama o sobě věcný význam.

sahat, skákat, plazit se

2) Pomocná slovesa

Jsou ve větě spojena s plnovýznamovými. Dělíme je na vlastní pomocná slovesa, způsobová slovesa a fázová slovesa.

a) Vlastní pomocná slovesa (být, bývat, stát se, stávat se, mít, mívat)

mám vypracováno, byl bych se podíval, stal se slavným

b) Způsobová slovesa (chtít, mít – povinnost, moci, muset, smět)

Ve větě jsou spojena s infinitivem plnovýznamového slovesa.

chci spát, musíš přijít

c) Fázová slovesa (začít, začínat, počít, přestat, zůstat, ustat)

Vyjadřují fáze děje plnovýznamového slovesa.

přestal jsem cvičit, začal jsem se učit

Tvary sloves

Tvary sloves rozlišujeme - určité a neurčité, jednoduché a složené.

1) Určité tvary sloves

Vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor.

myslím, počítám, oblékám se

2) Neurčité tvary sloves

Neurčité tvary sloves jsou infinitivy, přechodníky, příčestí minulá a příčestí trpná.

klikat, jdouc

3) Jednoduché tvary sloves

Jednoduché tvary sloves jsou pouze tvary plnovýznamového slovesa.

přijdu, koupím, zašleme

4) Složené tvary sloves

Obsahují plnovýznamové sloveso a pomocné sloveso.

byl bych přišel, začal jsem se učit

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015