Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

U/Ů/Ú

Písmeno u

Písmeno u píšeme v běžných českých slovech (kluk) a slovech přejatých zakončených na -ura (literatura).

Za oknem vyhlížel maminku malý kluk.
Mám rád českou literaturu.

Písmeno ů

Písmeno ů píšeme pouze v českých slovech. Píšeme ho uprostřed slov (kůl), u příslovcí (dolů) a v koncovkách 2. a 3. pádu mn. č. podstatných a přídavných jmen (klukům, otcův).

Stojíš tam jako kůl v plotě.
Podívej se dolů.
Půjčil jsem klukům fotbalový míč.

Písmeno ú

Písmeno ú píšeme na začátku slov (útěk, účet, úmysl), ve složeninách slov (trojúhelník) a po předponách (zúčastnit se, neútočit).

Neměl jsem to v úmyslu.
Narýsujete trojúhelník.
Běžeckých závodů se tento rok nezúčastním.
Půjčil jsem klukům fotbalový míč.

?Cvičení

Doplňte u, ů, ú.

pst,nemyslně, pomerančová kra, ks sýra, trojhelník, nžky, kl v plotě, zd  vodnit, zstat, spěch, nenosný, krhový, pda, horská tra, prvod
Řešení

Uprostřed slova píšeme ů - půst, kůra, nůžky, kůl, zdůvodnit, zůstat, půda, průvod.
Ve složenině slova píšeme ú - trojúhelník (troj + úhelník).
Na začátku slov píšeme ú - úspěch.
Ve slovech cizího původu píšeme ú - túra.
Po předponách píšeme ú - neúmyslně (ne + úmyslně), neúnosný (ne + únosný).

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015