Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po b

být (bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek), obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka
vlastní jména: Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Příbyslav, Zbyněk, Zbyšek

Být (existovat)
bych, bys, bychom, by, kdybych, kdybychom...
bytí, živobytí, bytost
nabýt, dobýt, pozbýt, odbýt, přebýt
být (existovat) x bít (tlouci)
nabýt (získat) x nabít (pušku)
dobýt (zmocnit se) x dobít (baterie)

Kdybychom nezaspali, vlak by nám neujel.
Lesní víly jsou nadpřirozené bytosti.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Vojáci dobyli další území.
Odbila pátá hodina.
Petr má dobré bydlo (příbytek).
Plul na voru a odrážel se bidlem (tyčí).
Zařídil si byt v barokním stylu.

Obyčej (zvyk)
obyčejný

Dbal na venkovské obyčeje.
Byl po všech stránkách obyčejným člověkem.

Bystrý
bystřina (horský potůček)
liška Bystrouška

Bylina
býlí (plevel) x bílý (mající bílou barvu)
býložravec, bylinný, černobýl, zlatobýl...

Kráva je býložravec.
Černobýl a zlatobýl jsou rostliny.

?Cvičení

Doplňte y, ý, i, í.

Vezměte si občejnou tužku a narýsujte trojúhelník.
Vezmi si mapu a nastuduj cestu do Bdžova.
Posbrej ten nepořádek.
Máme rádi blou barvu.
Tatínek sbrá různé blinky.
Potřebovali bchom zvýšit odbt.
Mladý bček se v ohradě silně vzpouzel.
Každý z chlapců se bl za svou pravdu.
Nic jiného už mi nezbvá.
Do herbáře si založil list babky.
Řešení

Vyjmenovaná slova nebo slova od nich odvozená: obyčejnou, Bydžova, bylinky, bychom (být), odbyt (být), býček, nezbývá (být), babyky

Ostatní slova: posbírej,bílou a sbírá nejsou vyjmenovaná slova; bil (mlátil) není odvozené od vyjmenovaného slova být (existovat)

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015