Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Zájmena

Druhy

1) Osobní

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se

2) Přivlastňovací

Přivlastňují skutečnosti osobám.

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

3) Ukazovací

Ukazují na skutečnosti.

ten, tento, tenhle, tamten, onen, takový, onaký, týž, tentýž, sám

4) Tázací

Táží se na skutečnosti a chtějí odpověď.

kdo, co, jaký, který, čí

5) Vztažná

Vyjadřují vztah ke skutečnosti.

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

6) Neurčitá

Vyjadřují neurčitost. Nevíme přesně kdo nebo co.

někdo, něco, kdokoli, cokoli, kdekdo, kdosi, každý, všechen

7) Záporná

Popírají skutečnosti.

nikdo, nic, ničí, nijaký, žádný

?Cvičení

Vyberte správnou odpověď. Jakého druhu jsou následující zájmena?

tvoje
jakýsi
jenž
nijaký
vás
mého
se
sám
každý
tamto
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015