Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Zájmena

Skloňování

1) Osobní

JÁ, TY, ON, ONA, ONO

TyOnOnaOno
1. pádtyononaono
2. pádmě, mnetebe, tějeho/něho, hojí/níjeho/něho, ho
jej/nějjej/něj
3. pádmi, mnětobě, tijemu/němu, mují/níjemu/němu, mu
4. pádmě, mnetebe, tějeho/něho, hoji/nije/ně, ho
jej/nějjej/něj
5. pád-ty---
6. pádo mněo toběo němo nío něm
7. pádmnouteboujím/nímjí/níjím/ním

MY, VY, ONI, ONY, ONA, SE

MyVyOniOnyOnaSe
1. pádmyvyonionyona-
ony (neživ.)
2. pádnásvásjich/nichjich/nichjich/nichsebe
3. pádnámvámjim/nimjim/nimjim/nimsobě/si
4. pádnásvásje/něje/něje/něsebe/se
5. pád-vy----
6. pádo náso váso nicho nicho nicho sobě
7. pádnámivámijimi/nimijimi/nimijimi/nimisebou

2) Přivlastňovací

MŮJ

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádmůjmá/mojemé/moje
2. pádméhomé/mojímého
3. pádmémumé/mojímému
4. pádmého, můj (neživ.)mou/mojimé/moje
5. pádmůjmá/mojemé/moje
6. pádo mémo mé/mojío mém
7. pádmýmmou/mojímým
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádmí/mojimé/mojemá/moje
mé/moje (neživ.)
2. pádmýchmýchmých
3. pádmýmmýmmým
4. pádmé/mojemé/mojemá/moje
5. pádmí/mojimé/mojemá/moje
mé/moje (neživ.)
6. pádo mýcho mýcho mých
7. pádmýmimýmimými

Stejné skloňování mají i zájmena tvůj a svůj.

NÁŠ

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádnášnašenaše
2. pádnašehonašínašeho
3. pádnašemunašínašemu
4. pádnašeho, náš (neživ.)našinaše
5. pádnášnašenaše
6. pádo našemo našío našem
7. pádnašímnašínaším
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádnaši, naše (neživ.)našenaše
2. pádnašichnašichnašich
3. pádnašimnašimnašim
4. pádnašenašenaše
5. pádnaši, naše (neživ.)našenaše
6. pádo našicho našicho našich
7. pádnašiminašiminašimi

Stejné skloňování má i zájmeno váš.

Zájmena jeho a jejich jsou nesklonná.

Zájmeno její se skloňuje jako přídavné jméno jarní.


3) Ukazovací

TEN

Číslo jednotnéČíslo množné
mužskýženskýstřednímužskýženskýstřední
1. pádtentatoti, ty (neživ.)tyta
2. pádtohotohotěchtěchtěch
3. pádtomutomutěmtěmtěm
4. pádtohotutotytyta
ten (neživ.)
6. pádo tomo téo tomo těcho těcho těch
7. pádtímtoutímtěmitěmitěmi

Stejné skloňování má i zájmeno onen.

Zájmena takový a onaký se skloňuje jako přídavné jméno mladý. Ve spojení s podstatnými jmény ruka, noha, oko a ucho mají v 7. pádě koncovku -ma.

s takovýma rukama, s onakýma ušima

TÝŽ (TENTÝŽ)

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádtýž/tentýžtáž/tatážtotéž
2. pádtéhožtéžetéhož
3. pádtémužtéžetémuž
4. pádtéhož, týž/tentýžtouž/tutéžtotéž
6. pádo témž(e), tomtéžo téžeo témž(e), tomtéž
7. pádtýmž/tímtéžtouž/toutéžtýmž/tímtéž
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádtíž/titížtytéžtáž/tatáž
tytéž (neživ.)
2. pádtýchžtýchžtýchž
3. pádtýmžtýmžtýmž
4. pádtytéžtytéžtáž/tatáž
6. pádo týchžo týchžo týchž
7. pádtýmižtýmižtýmiž

SÁM

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádsámsamasamo
2. pádsaméhosamésamého
3. pádsamémusamésamému
4. pádsamého, samasamou/samusamého/samo
sám (neživ.)
6. pádo samémo saméo samém
7. pádsamýmsamousamým
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádsami, samy (neživ.)samysama
2. pádsamýchsamýchsamých
3. pádsamýmsamýmsamým
4. pádsamé, samysamé, samysamá, sama
6. pádo samýcho samýcho samých
7. pádsamýmisamýmisamými

4) Tázací

Zájmeno kdo se skloňuje jako zájmeno ten.

Zájmeno co se skloňuje jako zájmeno náš.

Zájmena jaký a který se skloňují jako přídavné jméno mladý.

Zájmeno čí se skloňuje jako přídavné jméno jarní.

5) Vztažná

JENŽ

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádjenžježjež
2. pádjehožjížjehož
3. pádjemužjížjemuž
4. pádjehož, jejžjižjež
6. pádo němžo nížo němž
7. pádjímžjížjímž
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádjiž, jež (neživ.)ježjež
2. pádjichžjichžjichž
3. pádjimžjimžjimž
4. pádježježjež
6. pádo nichžo nichžo nichž
7. pádjimižjimižjimiž

6) Neurčitá

VŠECHEN

Číslo jednotné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádvšechenvšechnavšechno, vše
2. pádvšehovšívšeho
3. pádvšemuvšívšemu
4. pádvšechenvši, všechnuvšechno, vše
6. pádo všemo všío všem
7. pádvšímvšívším
Číslo množné
Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádvšichnivšechnyvšechna
všechny (neživ.)
2. pádvšechvšechvšech
3. pádvšemvšemvšem
4. pádvšechnyvšechnyvšechna
6. pádo všecho všecho všech
7. pádvšemivšemivšemi

?Cvičení

Doplňte správný tvar zájmen.

Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s (my).
Zkuste to vyřešit beze (já).
Vezmi si s sebou (svůj) spacák.
Děvčata šla ven (sám).
Neporozuměli jsme (týž) příkladu.
Mluvil o své sestře, (jenž) se nedávno vdala.
Podej mu (tvůj) knihu.
Splnil mu (všechen) jeho přání.
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015