Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Členicí znaménka

Čárka ve větě jednoduché

Několikanásobné větné členy oddělujeme čárkou. Pokud jsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či ve slučovacím poměru, čárku před nimi nepíšeme.

Vzal si červenou, modrou a zelenou pastelku.
V místním obchodě si můžete koupit pečivo, mléko, sýr, jogurty, nanuky.

Čárkou neoddělujeme ustálená spojení.

před sedmi osmi lety, jezdit křížem krážem, sem tam, ve dne v noci…

Čárkou neoddělujeme také postupně rozvíjející přívlastky.

čistý venkovský vzduch

Samostatný větný člen oddělujeme čárkou.

Moře, k tomu jezdíme každý rok na dovolenou.

Oslovení oddělujeme čárkou.

Pojď, Petře, se mnou.
Pojďte, drazí přátelé, se mnou.

Citoslovce oddělujeme čárkou.

Ach, to je nádhera.

Vsuvku oddělujeme čárkou.

Tomáš, podle předpokladů, závod dokončil v první desítce.

Volný přívlastek oddělujeme čárkou

Plot, natřený na červenou barvu, spadl během vichřice.

Přístavek oddělujeme z obou stran čárkou.

Jiří Wolker, významný český spisovatel, zemřel ve 24 letech.

Bližší informace (jak poznáme přívlastek volný, co je to vsuvka…) najdete v části Skladba.

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď.

Půjdete s námi pane Nováku?
Půjdete s námi pane, Nováku?
Půjdete s námi, pane Nováku?

Přemýšlel nad tím ve dne v noci.
Přemýšlel nad tím ve dne, v noci.

Máme úspěšné oštěpaře a také překážkáře.
Máme úspěšné oštěpaře, a také překážkáře.

Mám rád české prozaiky zvláště Bohumila Hrabala.
Mám rád české prozaiky, zvláště Bohumila Hrabala.

Bylo to úžasné osvěžení ten déšť.
Bylo to úžasné osvěžení, ten déšť.

Koupila jsem si nové sportovní boty.
Koupila jsem si nové, sportovní boty.
Koupila jsem si nové, sportovní, boty.
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015