Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Velká písmena

Rodná jména, příjmení, přezdívky a jména zvířat

Rodná jména, příjmení, přezdívky a jména zvířat píšeme s velkým písmenem.

David, Dita, Novák, Kábrt, vlčák Rex, pták Ohnivák, včelka Mája, liška Bystrouška

S velkým písmenem píšeme i přídavná jména přivlastňovací zakončená na –ův a –in, jestliže jsou odvozená od vlastních jmen.

Ditin, Janin, Davidův, Novákův

Ve výjimečných případech jméno zobecní a píšeme ho s malým písmenem.

švejk (mazaný člověk)

?Cvičení

Doplňte velké písmeno, malé písmeno.

Naše třídní učitelka se jmenuje oláčková (POLÁČKOVÁ).
Velice ráda čtu knihy od ohumila rabala (BOHUMILA HRABALA).
Říkají mu ostka (KOSTKA).
Ty jsi ale itlivka (CITLIVKA).
Vezmi si etrův (PETRŮV) deštník.
Řešení

S malým písmenem se píše pouze citlivka, protože je to vlastnost člověka.
Ostaní se píší s velkým písmenem, protože to jsou příjmení (Poláčková, Hrabal), vlastní jméno (Bohumil) a přezdívka (Kostka).
Petrův se píše s velkým písmenem, protože je to přídavné jméno přivlastňovací odvozené od vlastního jména Petr zakončené na -ův.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015