Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Slovesa

Rod

1) Činný

Podmět je původcem děje.

Petr skáče přes švihadlo.

2) Trpný

Podmět je cílem děje.

Petr je hodnocen.

Rozlišujeme trpný rod opisný a zvratný.

a) Opisný

K opisnému využíváme sloveso být a příčestí trpné. Vyjadřujeme jím stavy a výsledky děje.

Ceny byly stanoveny velice nízko.

b) Zvratný

Ke zvratnému využíváme nezvratné sloveso a zvratné se. Vyjadřujeme jím opakovaný děj.

U nás se vlaky míjejí ve stanici.

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď. Ve kterém rodě jsou slovesa v následujících větách?

Obilí bylo zaseto včas.
činný trpný

Rozhodneme se zítra.
činný trpný

V budoucnu se chci věnovat chemii.
činný trpný

Byl jsem zařazen do druhé skupiny.
činný trpný

Zamkni dveře.
činný trpný

Dnes budeme malovat vodovými barvami.
činný trpný

Rozbité okno musí být znovu zaskleno.
činný trpný

Kéž bychom to stihli!
činný trpný
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015